Bærekraftige valg

i det nye tinghuset i Amsterdam

Det nye tinghuset åpnet i Amsterdam i mai 2021. Bygningen har 10 etasjer og mer enn 47 000 m2 med kontorer, rettsaler, avhørsrom og arrest. Den imponerende kunstsamlingen ved Amsterdam tinghus er utstilt i hele bygningen, ved hjelp av Artiteqs integrerte opphengssystemer.

Åpenhet og synlighet

Det nye tinghuset er designet, bygget og administrert av et offentlig-privat partnerskap. NACH (New Amsterdam Courthouse) – Amsterdams nye tinghus – konsortiet er et samarbeid mellom Macquarie Capital, ABT, DVP, KAAN, Heijmans og Facilicom. Prosjektarkitekt Lisa Goes fra KAAN Architecten, og prosjektleder Leonie van der Waard fra Facilicom, forklarer dette imponerende prosjektet. Som prosjektarkitekt har Lisa Goes jobbet fulltid med New Courthouse-prosjektet i snart fem år. Lisa: ”Tinghuset ønsket å være synlig, gjenkjennelig, autoritativt og funksjonelt. Resultat ble en fremtredende bygning som er tydelig åpen og tilgjengelig på samme tid.» Åpenhet og synlighet var viktige hjørnesteiner i designet. «Bygningen åpner seg for samfunnet. Et tinghus vil vanligvis inneholde en foajé omgitt av forskjellige rettssaler og dommerkontorer.

Da vi designet dette bygget snudde vi opp-ned på dette prinsippet. Venteområdet for besøkende består av foajeer som er plassert mot de store vinduene i ytterveggene. Dommerkontorene er derfor i sentrum av bygget og venteområdet er strukturert rundt dem.»

Bærekraftige valg

NACH (New Amsterdam Courthouse)-konsortiet la inn anbud på den nye rettsalen i samsvar med DBFMO-prinsippet (design, bygg, finansier, drift og vedlikehold). Lisa: ”Ideen bak denne konstruksjonen er at man som et konsortium ikke bare designer og leverer bygget, men man vedlikeholder og forvalter det også de neste 30 til 40 årene. Det var derfor et spesielt prosjekt. Du designer og konstruerer bygningen på en annen måte. Det tas tydelige valg, for eksempel når det gjelder bærekraft.»

Kunstens rolle i tinghuset

Bærekraftig håndtering av veggene spiller også en rolle i dette. Tinghuset har en omfattende kunstsamling. Loven krever også at en prosentandel av byggebudsjettet brukes på nye kunstverk. Lisa: «Sammen med tinghusets kunstutvalg har jeg vært med på å installere kunstverk fra tinghusets egne samling i nybygget. Utvalget ser på kunst som en måte å hjelpe besøkende med å takle situasjonen. Det er som regel en ubehagelig grunn til atfolk er på tinghuset. Kunst kan påvirke humøret. Malerier kan berolige, tjene som en kortvarig distraksjon eller tilby trøst og oppmuntring.»

Et integrert opphengssystem

En rekke verk fra kunstsamlingen har fått fast plass i rettssaler og foajeer. Komiteen ønsket å vise temporære utstillinger i andre steder i bygget.

Lisa: «Ettersom det helt fra starten av prosjektet var et klart ønske om å inkorporere kunst i designet, visste vi tidlig hvor det var nødvendig med fleksible opphengssystemer. Derfor kunne vi involvere Artiteq på et tidlig stadium av prosessen, og integrere opphengssystemet i designet.»

Temporær utstilling

Den temporære utstillingen er plassert sentralt ved siden av rulletrappene og vil derfor bli sett av et stort antall mennesker. Her valgte arkitekten Click Rail Pro i en spesiell sort farge. Disse skinnene har en bæreevne på 50 kilo per meter. Lisa: «Foajeen er dekket av vakker naturstein. Taket er trukket litt vekk fra veggen og skaper et skyggegap. Skinnene er hengt høyere enn taket, og fordi de er svarte i fargen, er de knapt synlige. Målet var at opphengssystemet i dette området skulle være nesten usynlig og det lyktes vi med.»

Spesialoverganger, kroker og snorer

Det er også brukt ulike Artiteq-produkter i avhørsrommene og kontorene i bygget. Lisa: ”I avhørsrommene er det montert ventilasjons-kantlekter for luftsirkulasjon. Artiteq vurderte ting fra vårt perspektiv og designet overganger spesielt for disse rommene som passer nøyaktig inn i ventilasjonsåpningene. Vi kan også henge opp kunst på disse veggene uten å forstyrre luftstrømmen.” I tillegg er det montert integrerte opphengsskinner (Art Strip) i avhørsrommene. Og til slutt, Artiteq har levert 1750 kroker og snorer til kontorene, hvor det ikke kan bores hull i veggene. Lisa: ”Disse opphengskrokene kan enkelt hektes over de særskilte skilleveggene på kontorene. Dette gjør at ansatte enkelt kan tilpasse arbeidsplassen sin med sin egen kunst.»

Flytting av kunstsamlingen

Leonie van der Waard fra Facilicom er med i dette prosjektet som prosjektleder: «I tett samarbeid med Heijmans tar Facilicom seg av alt som skal gjøre bygget til en trivelig arbeidsplass de neste 30 årene. Vi organiserer saker som vedlikehold, akustikk, renhold og løsninger for serviceavbrudd i bygget.» Leonies ansvar inkluderte å koordinere flyttingen, og opphengingen av kunstverkene fra rettssalens samling.

Leonie: «Å installere kunsten gikk veldig bra. Maleriene i den sentrale lobbyen ble hengt opp ved å bruke en spesial stige som er ekstra lang. Når krokene og snorene er ordentlig festet i skinnene, er det veldig enkelt å feste kunstverket.» Kunstverk er også hengt opp på flere kontorvegger. Leonie: «Jeg hjalp til med å henge opp kunsten på kontorene. Systemet er veldig brukervennlig og selv de tyngste rammene kan henges opp.»

Systemet møter kravene helt perfekt

Tinghuset er meget fornøyd med hvordan systemet ser ut og hvordan man kan bruke det. Leonie: ”Jeg ble positivt overrasket over Artiteqs omfattende utvalg av kroker, snorer og opphengsløsninger. Det finnes også flere muligheter for tyngre kunstverk. Artiteq var virkelig til hjelp med å tenke ting gjennom.»

Leonie vet at også kunstkomiteen er fornøyd med resultatet: «Systemet er helt i tråd med kravene utvalget har satt til fleksibilitet. Den temporære samlingen henger på et flott, fremtredende sted. Utstillingen i lobbyen byttes ut hver tredje måned, og det er veldig enkelt å gjennomføre. I tillegg har hver avdeling sin egen kunstsamling. Disse samlingene byttes ut hvert år. Enkelt å utføre, og uten å måtte bruke drill.”